niedziela, 10 stycznia 2016

Szkolenia bhp: bezpieczeństwo w pracy z azbestem


Mianem azbestu określa się ogólnie wszystkie minerały krzemianowe tworzące włókna o średnicy co najmniej 100:1. Azbest dzieli się na:
  • azbest właściwy: azbesty serpentynowe (chryzotylowe)i amfibolowe (aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe, krokidolitowe – odmiana riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe). Oprócz wymienionych należą tu jeszcze inne minerały krzemianowe – diopsyd, sillimanit, egiryn, lamprofyllit, astrofyllit i inne.
  • materiały azbestopodobne, m.in.: sepiolit, talk włóknisty,  włóknisty, antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste.

Jak również wiadomo, pewne rodzaje i średnice włókien azbestowych mogą prowadzić do powstania nowotworu – najbardziej niebezpieczne są włókna długie, ale cienkie – z dużą łatwością wbijają się w układ oddechowy, gromadzą w płucach. Co interesujące, o szkodliwości azbestu dowodziły już badania francuskie na początku XX wieku. W Europie rocznie 400-600 osób zapada na choroby wywołane obecnością azbestu – rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa. Dodatkowo rak płuc został sklasyfikowany jako choroba zawodowa wśród osób pracujących z tą materią.

Istnieją jednak przepisy, które wprowadzają pewne normy szkodliwości – można się o nich dowiedzieć przychodząc do właściwe szkolenie bhp dla pracodawców: http://szkoleniabhp.edu.pl/dla-pracodawcow.html

Kursy bhp – bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Program szkolenia, tj. instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia okresowego pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami, powinien zapewnić wystarczające informacje dotyczące:
1) potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu
azbestu;
2) dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza;
3) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu,
zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy;
5) postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom

Kursy bhp dają możliwość zapoznania się ze stosowną wiedzą niezbędną do pracy w otoczeniu wyrobów azbestowych. Jeśli zachowamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie uszkodzimy w żaden sposób swojego układu oddechowego.


2 komentarze:

  1. Na szczęście w mojej pracy nie mam problemu z obecnością azbestu, pracuję jako operator żurawi samojezdnych: http://szkolenia-udt.beepworld.de/

    OdpowiedzUsuń
  2. Praca z azbestem jest na tyle niebezpieczna, że szkolenie z zakresu bhp https://www.seka.pl/uslugi/uslugi-bhp-i-ppoz powinno być odnawiane co pewien okres. W tym przypadku mamy do czynenia z produktem wysoko chorobotwórczym i nieumiejętne obchodzenie się z nim może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz stan zdrowia. Więc nie ma co się zastanawiać i wdrażać usługi bhp jak najszybciej.

    OdpowiedzUsuń